Analizy

Plan Działania w sprawie liberalizacji wizowej dla Mołdawii

24 stycznia europejska komisarz ds. wewnętrznych Cecilia Malmström w Mołdawii przekazała oficjalnie premierowi Vladowi Filatowi Plan Działania w kwestii liberalizacji wizowej. Wizyta komisarza UE jest symbolicznym wyrazem poparcia ze strony UE dla proeuropejskiej koalicji, która utrzymała się u władzy po wyborach 28 listopada ub.r. Realizacja Planu będzie wymagała fundamentalnej reformy szeregu instytucji.
Przekazany Mołdawii Plan Działania wymaga fundamentalnej reformy całego sektora bezpieczeństwa wewnętrznego (w szczególności demilitaryzacji i profesjonalizacji służby granicznej), podniesienia poziomu ich technicznego wyposażenia, rozbudowy instytucji i infrastruktury służb migracyjnych, znaczącego obniżenia korupcji itp. Będzie to wymagało czasu i znacznych nakładów finansowych. Szczególnie trudne do rozwiązanie będą problemy wynikające z braku kontroli władz Mołdawii nad kilkusetkilometrowym odcinkiem granicy z Ukrainą na odcinku nieuznawanego quasi-państwa – Naddniestrza. 
Jest więc bardzo wątpliwe, aby władzom mołdawskim udało się zrealizować Plan w ciągu 18 miesięcy, jak to deklarują. Tymczasem sprawa uzyskania reżimu bezwizowego w relacjach z Unią stała się w dużym stopniu kwestią wiarygodności całego obozu proeuropejskiego w Mołdawii. Jeśli więc w ciągu paru lat Planu nie uda się zrealizować albo jego realizacja nie przyniesie upragnionego przez większość Mołdawian zniesienia wiz do krajów UE, to konsekwencją będzie znaczący spadek poparcia dla partii proeuropejskich oraz zwiększone zainteresowanie wśród obywateli Mołdawii uzyskaniem rumuńskiego obywatelstwa. <wrod>