Analizy

Nord Stream negocjuje z polskimi portami

21 stycznia konsorcjum Nord Stream (NS) wydało komunikat informujący o spotkaniu przedstawicieli konsorcjum z delegacją Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A., na którym podjęto decyzję o utworzeniu wspólnej grupy roboczej. Jej zadaniem ma być wypracowanie kompromisu w kwestii zapewnienia nieograniczonego dostępu do portów Szczecin i Świnoujście, tj. zmiany ułożenia rurociągu Nord Stream i wkopania go poniżej 18,5 metra. Prace grupy roboczej konsorcjum może wykorzystać do przedłużenia sporu z portami polskimi, a brak rozstrzygnięcia konfliktu nie przeszkodzi kontynuacji budowy obu nitek rurociągu.
Strony sporu przyznały, że ruch statków o zanurzeniu do 13,5 metra do polskich portów nie będzie utrudniony. Gazociąg jest budowany na głębokości 18,5 m, ale biorąc pod uwagę szerokość rur (1,5 m) i strefę ochronną (2,5 m), wpływać do portów nie mogłyby statki o zanurzeniu powyżej 13,5 m. Strona polska zaskarżyła pozwolenie na budowę wydane konsorcjum NS przez niemieckie władze, argumentując, że zablokuje ono możliwość rozwoju portów i przyjmowania w przyszłości statków o większym zanurzeniu. Niemieccy urzędnicy przez sześć miesięcy nie rozpatrzyli polskiego zażalenia na konsorcjum NS.
NS będzie dążyło do uniknięcia dodatkowych kosztów związanych z wkopaniem rurociągu i takie stanowisko będzie forsowało podczas prac grupy roboczej. Jest to korzystne dla portów niemieckich, których konkurencyjność pozostanie niezagrożona rozwojem portów polskich. <koma>