Analizy

Parlament tadżycki zatwierdza oddanie Chinom 1000 km2 terytorium

12 stycznia parlament Tadżykistanu ratyfikował tadżycko-chiński protokół graniczny przewidujący przekazanie ChRL 1000 km2 terytorium. Ratyfikacja dokumentu kończy trwający od rozpadu ZSRR okres niejasności granicznych między Tadżykistanem a Chinami, a także ostatecznie zamyka etap ustalania granicy między ChRL a byłymi radzieckimi republikami Azji Centralnej.
Przekazane Chinom terytorium stanowi 3% wszystkich terytoriów spornych obejmujących w sumie 28,5 tys. km2 (całkowita powierzchnia kraju to 143 tys. km2). Obszar ten jest niezamieszkany i leży na obszarze wysokogórskiego Górskobadachszańskiego Obwodu Autonomicznego na wschodzie kraju. Wedle niepotwierdzonych informacji tereny te były dla Pekinu atrakcyjne ze względu na znajdujące się na nim bogactwa naturalne, w tym rudy metali rzadkich.
Spośród wszystkich postradzieckich państw Azji Centralnej graniczących z Chinami Tadżykistan oddał procentowo najmniejszy fragment terytoriów, wobec których Pekin zgłaszał roszczenia. Z uwagi na daleko posunięte uzależnienie Tadżykistanu od chińskich kredytów oraz dysproporcje potencjałów obu państw można to uznać za sukces Tadżykistanu. <MMat>