Analizy

Azerbejdżan uzyskał licencję na sprzedaż gazu w Turcji

5 stycznia azerbejdżański państwowy koncern naftowo-gazowy SOCAR poinformował o uzyskaniu od tureckiego urzędu regulacyjnego 30-letniej licencji na sprzedaż gazu w Turcji. Dzięki licencji SOCAR będzie mógł samodzielnie dostarczać gaz do kontrolowanego przez siebie przedsiębiorstwa petrochemicznego Petkim, co zwiększy jego dochodowość. W szerszym kontekście działalność SOCAR-u na ryku tureckim jest oznaką poprawy relacji turecko-azerbejdżańskich w sferze energetycznej.
Uzyskanie licencji nastąpiło po tym, jak w październiku 2010 roku Turcja zgodziła się, aby SOCAR miał prawo do sprzedaży przez 5 lat do 1,2 mld m3 gazu na rynku tureckim. Licencję uzyskała spółka SOCAR-Turcas, w której 75% udziałów ma azerbejdżański koncern. Po zaspokojeniu zapotrzebowania Petkimu, spółka ma prawo do sprzedaży gazu także innym odbiorcom na rynku tureckim. Pozwoli to SOCAR-owi na rozszerzenie swojej dotychczasowej działalności – obecnie azerbejdżański koncern jest aktywny jedynie na wewnętrznym rynku gazowym Gruzji. Realizowana przez Azerbejdżan strategia (dążenie do uzyskania prawa do sprzedaży gazu na rynku wewnętrznym importera) wskazuje, że może on zabiegać o wejście na rynki gazu odbiorców europejskich, po realizacji któregoś z projektów Południowego Korytarza Transportu Gazu. <ola>