Analizy

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego

13 grudnia w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw objętych Partnerstwem Wschodnim (PW) i przedstawicieli instytucji UE. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych rezultatów implementacji PW oraz przygotowanie agendy na przyszłoroczny szczyt PW.
W trakcie spotkania Komisja Europejska zaprezentowała raport z dotychczasowej implementacji PW. Zwróciła uwagę na postępy w realizacji bilateralnego (negocjacje umów stowarzyszeniowych, ułatwienia wizowe) i wielostronnego wymiaru Partnerstwa (uruchomienie inicjatyw flagowych, działalność tzw. platform tematycznych i Forum Społeczeństwa Obywatelskiego). Uczestnicy spotkania zgłosili propozycje wzmocnienia PW m.in. poprzez wprowadzenie dodatkowych ułatwień w podróżowaniu do UE dla obywateli państw partnerskich, rozwój współpracy sektorowej czy wzmocnienie współpracy w zapobieganiu konfliktom i w ich rozwiązywaniu.
Spotkanie nie przyniosło nowych decyzji ważnych dla przyszłości PW. Jego zadaniem było przygotowanie gruntu pod szczyt głów państw i szefów rządów PW zaplanowany na maj 2011 roku. Wydaje się też, że państwa partnerskie starają się okazać zainteresowanie relacjami z Unią, zwłaszcza że w UE rozpoczynają się rozmowy o perspektywie finansowej 2014–2020 i o reformie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Rezultaty tych rozmów w dużej mierze określą przyszłą politykę UE wobec wschodnich sąsiadów, w tym wysokość unijnego wsparcia finansowego. <sza>