Analizy

Protest przeciwko zakazowi noszenia hidżabu w szkołach w Azerbejdżanie

10 grudnia przed siedzibą Ministerstwa Edukacji w Baku miał miejsce nielegalny protest około tysiąca osób przeciwko faktycznemu zakazowi noszenia hidżabu (chust nakazanych kobietom przez islam) w szkołach. Bezpośrednią przyczyną demonstracji była wypowiedź ministra, w której przypomniał on o obowiązku noszenia mundurków w szkołach, co w praktyce zostało odebrane jako zakaz noszenia hidżabu. Protest oraz jego przebieg świadczą o narastającej frustracji muzułmanów w Azerbejdżanie oraz braku pełnej kontroli władz nad tą częścią społeczeństwa.
Formalnie ustawodawstwo Azerbejdżanu nie zakazuje noszenia hidżabu (decyzja zależy od władz szkół), w praktyce jednak w stołecznym Baku nie jest to mile widziane. Tak liczny w warunkach Azerbejdżanu protest, zorganizowany w dzień po wypowiedzi ministra był zaskoczeniem dla władz, o czym świadczy brak przygotowania służb porządkowych do jego rozpędzenia. Policja aresztowała 16 uczestników demonstracji. Nie wiadomo, kto zorganizował demonstrację – minister edukacji oskarżył o to „czynniki zewnętrzne i wewnętrzne”. Zarówno przebieg protestu – zablokowanie ulicy w centrum miasta, nieudolne próby policji neutralizacji sytuacji oraz brak poważnych konsekwencji wobec jego uczestników – świadczą o bezsilności władz oraz obawie przed eskalowaniem napięcia wśród środowisk muzułmańskich. <ola>