Analizy

Azerbejdżan uruchomi eksport gazu do Syrii w przyszłym roku

6 grudnia wiceminister energetyki Syrii poinformował, że w przyszłym roku uruchomiony zostanie import gazu z Azerbejdżanu przez Turcję oraz ujawnił, że ostateczne porozumienie ustalające techniczne warunki przesyłu zostało zawarte 23 listopada w Baku. Cena gazu nie została ujawniona. Oznacza to, że w roku 2011 Azerbejdżan po raz pierwszy wyjdzie ze swoim surowcem na rynek bliskowschodni, a tym samym pogłębi dywersyfikację eksportu gazu.
Zgodnie z porozumieniem, eksport ma zostać uruchomiony do końca przyszłego roku, w wielkości 3,5 mln m3 dziennie (ok. 1 mld m3 rocznie). Dokładna data rozpoczęcia dostaw uzależniona jest od zakończenia budowy gazociągu między Syrią a Turcją. Uruchomienie przesyłu do Syrii stało się możliwe po zawarciu przez Baku i Ankarę w br. porozumienia o tranzycie gazu przez terytorium Turcji, które pozwala na przesył do 2 mld m3 surowca rocznie (z czego 750 mln m3 gazu przeznaczone jest na mocy obowiązujących umów dla Grecji). Uruchomienie eksportu gazu do Syrii będzie kolejnym krokiem w realizacji przez Azerbejdżan strategii mającej na celu dywersyfikację eksportu gazu (obecnie wysyła surowiec do Turcji, Gruzji, Iranu i Rosji). Jednocześnie sukces Syrii w zapewnieniu dostaw z Azerbejdżanu kontrastuje z nieudolnością krajów europejskich, które również zabiegają o azerbejdżański surowiec. W tym kontekście należy uznać, że przesył do Syrii jest konsekwencją trudności w uruchomieniu eksportu gazu na rynek europejski. <ola>