Analizy

Słowacja: opozycja wygrywa wybory samorządowe

Rządząca na Słowacji centroprawicowa koalicja przegrała wybory samorządowe. W głosowaniu 27 listopada opozycyjna lewicowa partia Smer, byłego premiera Roberta Ficy zdobyła najwięcej stanowisk wójtów i burmistrzów (21%) oraz radnych (22%). Lewicowi kandydaci na burmistrzów wygrali w pięciu z ośmiu miast wojewódzkich, w tym pierwszy raz od dwudziestu lat w Bratysławie i Koszycach, uważanych za bastiony centroprawicy.
Wynik wyborów nie różni się znacząco od rezultatu czerwcowych wyborów parlamentarnych, po których – mimo wygranej Smer – to ugrupowania centroprawicowe utworzyły rząd. Przegrana centroprawicowych kandydatów w Bratysławie i Koszycach wywołała jednak wewnątrz koalicji falę wzajemnych oskarżeń. Zarzuty z jednej strony dotyczą wystawienia kandydatów ze zbyt dużym elektoratem negatywnym (np. w Bratysławie startowała Magda Vaszaryova – była ambasador w Polsce), z drugiej zaś – wchodzenia partii koalicyjnych w lokalne sojusze ze Smer.
Porażka w wyborach samorządowych po raz kolejny wskazuje, że słowacka centroprawica musi się jednoczyć, aby efektywnie konkurować z lewicą. Stosunkowo nieduży odpływ elektoratu ugrupowań koalicji w porównaniu z wynikami wyborów parlamentarnych dowodzi jednak, że rząd wprowadzający reformę finansów publicznych może nadal liczyć na szerokie poparcie społeczne. <grosz>