Analizy

Postępy w procesie pojednania chorwacko-serbskiego

24–25 listopada prezydent Serbii Boris Tadić złożył drugą już w tym miesiącu, tym razem oficjalną wizytę państwową w Chorwacji. Intensyfikacja relacji świadczy o dążeniu prezydentów obu państw do poprawy stosunków dwustronnych. Prezydenci patronują postępującemu procesowi pojednania, jednak władze obu państw muszą jeszcze rozwiązać szereg kwestii spornych.
Prezydent Tadić wraz z chorwackim prezydentem Ivo Josipoviciem omawiał kwestię powrotu uchodźców oraz sprawę wyjaśnienia losów osób zaginionych w trakcie wojny 1991–1995. Prezydenci zapowiedzieli starania o zwołanie w 2011 roku międzynarodowej konferencji donatorów, która ma pomóc rozwiązać problemy mieszkaniowe serbskich uchodźców z Chorwacji. Obaj prezydenci uczestniczyli także w chorwacko-serbskim forum ekonomicznym, które ma wzmocnić współpracę gospodarczą i poprawić klimat dla wzajemnych inwestycji. Wymiana handlowa pomiędzy krajami, które w przeszłości stanowiły jeden organizm gospodarczy nie jest znacząca (802 mln USD w 2009 roku), a serbskie firmy w Chorwacji i chorwackie w Serbii wciąż spotykają się z przejawami dyskryminacji.
Była to druga w tym miesiącu wizyta serbskiego prezydenta w Chorwacji. 4 listopada prezydent Tadić w Vukovarze, w obecności prezydenta Josipovicia, przeprosił za zbrodnie wojenne dokonane przez oddziały serbskie w trakcie wojny 1991–1995 roku. Działania podejmowane przez obu prezydentów mają na celu przyspieszenie procesu z rozliczeń z dziedzictwem czasów wojny. Poprawa stosunków serbsko-chorwackich przyczynia się też do zmniejszenia napięć w całym regionie Bałkanów Zachodnich. Nie bez znaczenia dla tego procesu jest integracja obu krajów z UE, która wymaga od państw aspirujących do członkostwa dobrych relacji z sąsiednimi państwami. Testem woli współpracy obu państw będzie rozwiązanie kwestii spornych, obejmujących demarkację granicy, poprawę położenia mniejszości narodowych, ułatwienie powrotu uchodźców oraz wyjaśnienie i ukaranie sprawców zbrodni wojennych. <MarSz>