Analizy

Plan inwestycyjny Gazpromu na rok 2011

24 listopada rada dyrektorów Gazpromu zatwierdziła plan inwestycji na rok 2011. Budżet inwestycyjny wyniesie 27,2 mld USD, o 10% mniej w porównaniu do roku 2010. Przyjęty plan pokazuje, że w roku 2011 priorytetem koncernu będą projekty rurociągowe na terenie Rosji.
Inwestycje kapitałowe wyniosą 24,2 mld USD i zostaną przeznaczone na projekty określane mianem priorytetowych. Najwięcej (7 mld USD) uzyska projekt jamalski, na który składa się kontynuowanie prac nad przygotowaniem do eksploatacji złoża Bowanienkowskiego oraz budowa gazociągu i linii kolejowej. Kontynuowana będzie również budowa gazociągu Sachalin–Chabarowsk–Władywostok (3,6 mld USD) oraz gazociągu Griazowiec–Wyborg, stanowiącego lądowy odcinek Nord Streamu (ok. 3 mld USD). W największym stopniu – o 44% w porównaniu z rokiem 2010 – zredukowano budżet projektów inwestycyjnych z odległym terminem realizacji, m.in. projektu Sztokmanowskiego na szelfie Morza Barentsa. Konsorcjum realizujące projekt wcześniej po raz kolejny odroczyło termin decyzji inwestycyjnej dotyczącej jego I fazy – ma być ona podjęta do połowy 2011 roku.
Po raz pierwszy wśród priorytetów planu inwestycyjnego Gazpromu pojawiły się nakłady na budowę obiektów olimpijskich w Soczi, m.in. gazociągu Dżugba–Soczi i gazowej elektrowni Adlerskiej. Inwestycje te będą współfinansowane przez państwo. Koncern przeznaczy na ten cel ok. 1 mld USD – sumę większą niż na projekty utrzymania spadającego wydobycia na starych złożach Syberii Zachodniej: Urengojskoje i Miedwieżje (0,84 mld USD). Przyjęty plan inwestycyjny nie jest ostateczny; może on być rewidowany w zależności od koniunktury i bieżących potrzeb koncernu. <epa>