Analizy

Wizyta dowódcy CENTCOM-u w Azji Centralnej

15–19 listopada przebywał w Azji Centralnej szef Centralnego Dowództwa USA (CENTCOM) gen. James Mattis. Najbardziej wymiernym rezultatem wizyty stało się podpisanie w Taszkencie programu amerykańsko-uzbeckiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa na rok 2011. Czterodniowa wizyta szefa CENTCOM-u w Azji Centralnej zbiegająca się w czasie z deklaracjami USA i NATO o rozszerzeniu dostaw do Afganistanu w ramach północnego korytarza transportowego (NDN) potwierdza kluczowe znaczenie regionu dla misji ISAF i OEF. Potwierdza także miejsce Departamentu Obrony w kreowaniu i wykonywaniu polityki USA wobec państw regionu.
Generał Mattis odwiedził Kirgistan, Uzbekistan i Kazachstan. Tematem spotkań z przedstawicielami władz państwowych, m.in. szefami resortów obrony były kwestie bezpieczeństwa regionalnego i sytuacja w Afganistanie. Podpisany w Taszkencie dokument przewiduje „serię uzgodnionych inicjatyw dwustronnych i pomoc szkoleniową”. Pomoc szkoleniowa była także przedmiotem rozmowy szefa CENTCOM-u z ministrem obrony Kazachstanu. W Astanie omawiano również możliwość przeprowadzenia w 2012 roku wspólnych amerykańsko-kazaskich ćwiczeń wojskowych w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju.
Zapowiedź rozszerzenia dostaw w ramach NDN pociągnie za sobą wzrost zaangażowania USA w Azji Centralnej. Wizyta gen. Mattisa w regionie jest w tym kontekście elementem umacniania współpracy bilateralnej i badania możliwości jej rozszerzenia. <MMat>