Analizy

UE i Gruzja podpisały umowę o readmisji

22 listopada Unia Europejska i Gruzja podpisały umowę o readmisji regulującą procedury deportacji osób, które przybyły z terytorium jednej strony i nielegalnie przebywają na terytorium drugiej strony. Umowa wejdzie w życie miesiąc po ratyfikacji przez Parlament Europejski i przez parlament Gruzji. Zawarcie umowy otwiera drogę do wprowadzenia ułatwień wizowych dla Gruzinów podróżujących do UE.
Na podpisaniu umowy o readmisji najbardziej zależało Unii Europejskiej, dla której jest ona elementem polityki zapobiegania nielegalnej imigracji. Nowa umowa określa procedury postępowania w przypadku deportacji osób, które przybyły z Gruzji do Unii i przebywają nielegalnie na jej terytorium, a także w przypadku, gdy obywatel UE będzie deportowany z Gruzji. Procedura deportacji zostanie znacznie przyspieszona, a także zwiększy odpowiedzialność kraju, z którego terenu imigrant przybył. W zamian za przyjęcie tej umowy przez Tbilisi, UE wprowadzi ułatwienia wizowe dla obywateli Gruzji. Opłaty za wizy krótkoterminowe zostaną zmniejszone z 60 do 35 euro, zaś niektóre kategorie podróżnych (m.in. studenci, osoby niepełnosprawne) zostaną z opłat zwolnione. Ponadto UE przyspieszy procedurę wydawania wiz, dla niektórych kategorii podróżnych (studenci, dziennikarze, biznesmeni) zmniejszy liczbę dokumentów wymaganych do wniosku wizowego, a osobom często podróżującym do UE łatwiej będzie otrzymać wizę wielokrotnego wjazdu. Umowa o ułatwieniach wizowych została podpisana w czerwcu br., ale nie została ratyfikowana, gdyż UE czekała na zawarcie umowy o readmisji. Obie umowy wejdą w życie miesiąc po ratyfikacji przez Parlament Europejski i parlament Gruzji, co może nastąpić jeszcze w tym roku. <sza>