Analizy

Kazachstan: Rezultaty spisu powszechnego

12 listopada Państwowa Agencja Statystyczna opublikowała rezultaty przeprowadzonego w 2009 roku spisu powszechnego. Wynika z nich, iż w ciągu ostatnich 10 lat wzrostowi liczby ludności Kazachstanu (6,9%) towarzyszył niemal 20-procentowy spadek liczby ludności narodowości europejskich przy jednoczesnym wzroście o 26% liczebności Kazachów. Opisane zmiany stanowią kontynuację tendencji zapoczątkowanych w pierwszej połowie lat 90., jednak ich przyczyny istotnie się różnią.
Według opublikowanych danych, liczba ludności Kazachstanu przekroczyła 16 mln. Liczba Kazachów, którzy jeszcze do 1996 roku nie stanowili większości ludności kraju, w roku 2009 przekroczyła 63%. Odpływowi ludności narodowości europejskich (przede wszystkim Rosjan, ale też Ukraińców czy Niemców) towarzyszy spadek liczby chrześcijan w Kazachstanie oraz wzrost liczby osób deklarujących się jako wyznawcy islamu (obecnie 70,2%), co nie jest jednak równoznaczne z gwałtownym wzrostem roli islamu w tym kraju.
Podstawową przyczyną odpływu ludności narodowości europejskich w pierwszej dekadzie niepodległości Kazachstanu była trudna sytuacja gospodarcza, która w ostatnich latach uległa jednak zasadniczej poprawie. Za najbardziej prawdopodobną przyczynę odpływu ludności należy uznać prowadzoną przez Astanę politykę kazachizacji kraju. Nieznajomość języka państwowego, świadomość znaczenia więzi rodzinnych wśród Kazachów powoduje, że przedstawiciele mniejszości narodowych, nie widząc dla siebie możliwości rozwoju, decydują się na emigrację. <wol>