Analizy

Fuzja w przemyśle lotniczym Ukrainy i Rosji

27 października podczas posiedzenia międzyrządowej komisji ds. współpracy gospodarczej Ukraina i Rosja podpisały porozumienie o połączeniu zakładów lotniczych, co umożliwi ukraińskiemu przemysłowi lotniczemu poprawę rentowności i powrót na stare rynki zbytu. Połączenie jest korzystne finansowo dla strony rosyjskiej, a dla ukraińskiej jest jedyną szansą na odbudowanie tej gałęzi.
Porozumienie o stworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa zostało podpisane przez Zjednoczoną Korporację Lotniczą – OAK (Federacja Rosyjska) i Państwowy Koncern Lotniczy im. Antonowa (Ukraina). Ze strony rosyjskiej do tego przedsiębiorstwa weszła tylko część zakładów OAK. Połączenie aktywów ma służyć wznowieniu produkcji samolotów biura konstrukcyjnego Antonow An-124 Rusłan oraz An-225 Mrija oraz sprzedaży samolotów An-148 (najnowszy samolot pasażerski), An-140, An-70 i An-124. Premierzy Mykoła Azarow i Władimir Putin zlecili swoim rządom dopełnienie wszystkich formalności związanych z fuzją do końca tego roku. Ukraiński koncern musi być przekształcony w spółkę akcyjną, by wnieść swoje aktywa do wspólnego przedsiębiorstwa. Udział we współfinansowaniu nowego przedsięwzięcia ma mu zapewnić kredyt w wysokości 300 mln USD, którego udzieli Antonowowi rosyjski Wnieszekonombank. Decyzja o połączeniu dwóch koncernów zapadła kilka miesięcy wcześniej i nie budziła kontrowersji po żadnej ze stron. Rosjanie są zainteresowani ukraińskimi projektami lotniczymi, a fuzja wpisuje się w szersze strategiczne dążenie do zwiększenia obecności rosyjskiego kapitału w gospodarce ukraińskiej. Dla ukraińskich przedsiębiorstw wsparcie finansowe i logistyczne z zewnątrz było jedyną szansą na uruchomienie seryjnej produkcji samolotów i zdobycie na nie zamówień zarówno na rynku rosyjskim, jak i rynkach trzecich. <AnG>