Analizy

Europejskie tournee prezydenta Kazachstanu

26–28 października prezydent Kazachstanu Nursułtan Nazarbajew odwiedził Belgię i Francję, gdzie spotkał się z najwyższymi przedstawicielami obu państw oraz Unii Europejskiej i NATO. Pobyt w Europie był przede wszystkim okazją do promocji ważnego dla Astany projektu organizacji szczytu przywódców OBWE w Kazachstanie.
Efektem wizyty jest również zapowiedź rozpoczęcia przez Kazachstan (jako jedyny kraj Azji Centralnej) w najbliższych miesiącach negocjacji w sprawie nowego Porozumienia o partnerstwie i współpracy (PCA).
Rozmówcy (przewodniczący Rady Europejskiej, przewodniczący Komisji Europejskiej oraz sekretarz generalny NATO) podkreślali znaczenie Kazachstanu w unijnej polityce wobec regionu – poziom obrotów handlowych UE z Kazachstanem jest dużo wyższy niż skumulowany obrót handlowy z pozostałymi państwami Azji Centralnej, UE jest także największym inwestorem zagranicznym w tym kraju. Wymierne efekty przyniosła wizyta w Paryżu: poza umowami międzyrządowymi (w tym o współpracy w pokojowym wykorzystaniu energii atomowej) strony podpisały kontrakty o łącznej wartości ok. 2 mld euro, w ramach których Francja ma m.in. w kooperacji z Rosją dostarczyć Kazachstanowi lokomotywy i wagony o wartości 1,6 mld euro oraz warte 300 mln helikoptery. Ponadto firmy nuklearne Areva oraz Kazatomprom podpisały memorandum o budowie wspólnego zakładu produkcji paliwa nuklearnego w Kazachstanie, co pozwoli na dalszy, bardziej zaawansowany technologicznie rozwój tego strategicznego dla Astany sektora.

Wizyta pokazała, że Unia Europejska traktuje Kazachstan jako wiarygodnego partnera, co przekłada się na zainteresowanie europejskich firm inwestowaniem w tym kraju. <wol>