Analizy

Słowacja uzyskała dostęp do gazu z węzła Baumgarten

24 października w austriackim Baumgarten ukończono prace umożliwiające odwrócenie kierunku przesyłu gazu biegnącą ze Słowacji odnogą tranzytowego gazociągu Braterstwo. Nowy kierunek dostaw surowca zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Słowacji. Słowacki operator Eustream i władze Słowacji, silnie dotkniętej kryzysem gazowym w 2009 roku, starają się także przyspieszyć budowę konektora z Węgrami.
Budowa stacji pomp umożliwi przesyłanie gazu z Baumgarten do węzła w miejscowości Plavecky Sztvrtok na Słowacji. Dotychczas gazociąg ten (odnoga magistrali tranzytowej Braterstwo) służył jedynie dostawom gazu z Rosji do Austrii. Obecnie może służyć dostawom z kierunku zachodniego, szczególnie w razie zakłóceń w dostawach gazociągiem Braterstwo z Rosji. Władze słowackie podkreślają, że docelowo konektor może zapewnić dostawy z projektowanego gazociągu Nabucco.
W dostawach na Słowację dominuje surowiec rosyjski, przesyłany przez słowacki odcinek gazociągu Braterstwo, prowadzącego do Czech. Na początku 2009 roku wykonano prace umożliwiające przesyłanie surowca w odwrotnym kierunku: z Czech na Słowację. Priorytetową inwestycją jest obecnie budowa 115-kilometrowego konektora gazowego z Węgrami (Velke Zlievce–Vecses). 15 października uruchomiono po raz kolejny fazę wiążącą procedury open season, w ramach której rezerwowane są moce przesyłowe projektowanego połączenia. Jego realizację zaplanowano na początek roku 2014. <boc>