Analizy

Niemcy: prezentacja koncepcji muzeum wypędzeń

25 października odbyło się pierwsze posiedzenie rady fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” w nowym, powiększonym składzie. Głównym punktem spotkania była prezentacja i dyskusja nad najważniejszymi założeniami działalności powstającego muzeum wypędzeń. Wszystko wskazuje na to, że członkowie rady fundacji dążą do jak najszybszego zakończenia prac nad projektem.
Przedstawiona przez Manfreda Kittla, dyrektora fundacji „Ucieczka, Wypędzenie, Pojednanie” koncepcja zawierała pomysły, których fragmenty były już prezentowane wcześniej. Z założenia większa część ekspozycji ma zostać poświęcona „14 milionom Niemców, którzy utracili ojczyznę” po II wojnie światowej. Wystawa w Berlinie ma się jednak również odwoływać do końca I wojny światowej jako historycznego momentu, który był „katalizatorem czystek etnicznych”. Ekspozycja ma także pokazać los innych grup etnicznych w Europie, które padły ofiarą wypędzeń. Wszyscy obecni członkowie rady (dwóch przedstawicieli Centralnej Rady Żydów zbojkotowało posiedzenie) uznali, że prezentacja jest dobrym punktem wyjścia do dalszej debaty naukowo-politycznej. Według zapowiedzi Bernda Neumanna, pełnomocnika rządu ds. kultury i mediów, dokładny plan wystawy powinien być gotowy w połowie 2011 roku. Wydaje się, że wśród członków rady fundacji panuje konsensus, by zrealizować projekt jak najszybciej, niezależnie od tego, czy w pracach będą uczestniczyć przedstawiciele Żydów mieszkających w Niemczech. <ciechan>