Analizy

Zainicjowano kluczowy projekt Partnerstwa Wschodniego dla Ukrainy

Na spotkaniu w Brukseli 13 października Unia Europejska i Ukraina podpisały memorandum o porozumieniu w sprawie Kompleksowego Programu Rozwoju Instytucjonalnego (CIB), którego celem będzie reforma ukraińskiej administracji centralnej. Pod względem wysokości przeznaczonych środków (ponad 40 mln euro do 2013 roku) CIB będzie jednym z głównych programów realizowanych w ramach Partnerstwa Wschodniego na Ukrainie. UE chce w ten sposób pomóc Ukrainie wzmocnić instytucje mające wdrażać reformy przygotowujące ją do wejścia w życie umowy stowarzyszeniowej.
Celem programu będzie poprawa zdolności instytucji ukraińskich do wprowadzania reform zgodnych ze standardami UE, a zwłaszcza do wypełniania postanowień negocjowanej umowy stowarzyszeniowej oraz kompleksowej i pogłębionej umowy o wolnym handlu (DCFTA). W ramach programu UE oraz państwa członkowskie przedstawią Ukrainie plan zmian instytucjonalnych, wyślą misje doradcze, zorganizują staże oraz szkolenia dla ukraińskich urzędników. Unia przeznaczy na ten cel ponad 40 mln euro do roku 2013. Według ukraińskiego premiera Mykoły Azarowa, który podpisał memorandum, planowane reformy skupią się na dostosowaniu ukraińskich systemów kontroli sanitarnej, jakości usług transportowych i polityki migracyjnej do standardów UE. Dokładny program zmian ma zostać opracowany w ciągu nadchodzących miesięcy. Pod względem środków CIB jest kluczowym programem Partnerstwa Wschodniego. Na wszystkie sześć państw PW Unia wyasygnowała 175 mln euro do 2013 roku. Wprowadzenie nowego instrumentu pomocowego, jakim jest CIB, wynika z przeświadczenia Brukseli, że nieefektywne instytucje państw partnerskich są jedną z głównych przeszkód w ich rozwoju oraz we współpracy z UE. <sza>