Analizy

Weto Holandii dla akcesji Serbii do UE

13 października parlament Holandii zobowiązał rząd do blokowania wniosku akcesyjnego Serbii w Radzie UE co najmniej do grudnia br. Miał on zostać przyjęty na najbliższym posiedzeniu Rady 25 października. Większość państw UE, szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton oraz komisarz ds. rozszerzenia Stefan Fuele chcieli w ten sposób wynagrodzić Serbię za zmianę polityki wobec Kosowa na bardziej ugodową. Zablokowanie wniosku może spowodować usztywnienie stanowiska Serbii i utrudnić rozpoczęcie negocjacji serbsko-kosowskich.
Holandia podjęła decyzję o wecie po wystąpieniu prokuratora generalnego Międzynarodowego Trybunału Karnego dla byłej Jugosławii (ICTY) Serge’a Brammertza w parlamencie 6 października. Skrytykował on współpracę Serbii z ICTY zwłaszcza w aspekcie braku efektów w poszukiwaniu Gorana Hadżicia i Ratko Mladicia, oskarżonych o zbrodnie wojenne. W związku z tym parlament zażądał odłożenia decyzji o akceptacji wniosku co najmniej do ukazania się kolejnego raportu Brammertza (grudzień br.). Holandia od lat blokuje proces integracji Serbii z UE w związku z pozostawaniem na wolności obu oskarżonych.
Przyspieszenie procesu akcesyjnego Serbii wynikało ze zgody tego państwa na rozpoczęcie rozmów kosowsko-serbskich zainicjowanych przez UE. Zablokowanie wniosku może negatywnie wpłynąć przebieg negocjacji, którym sprzeciwia się większość serbskiego społeczeństwa. Rząd traci argument, że ustępstwa w kwestii Kosowa prowadzą do przyspieszenia procesu integracji z UE. <MarSz>