Analizy

Węgry: kompleksowy pakiet gospodarczy Fideszu

18 października premier Węgier Viktor Orban przedstawił w parlamencie pakiet ustaw gospodarczych przewidujących istotne zmiany w systemie podatkowym oraz tymczasowe wstrzymanie wpłat z budżetu państwa do prywatnych funduszy emerytalnych. Ustawy korzystnie wpłyną na stan finansów państwa, ale negatywnie na klimat inwestycyjny Węgier.
Przedstawione ustawy są konieczne, aby utrzymać uzgodniony z Międzynarodowym Funduszem Walutowym deficyt budżetowy na poziomie 2,8% PKB w 2011 roku. Przewidują wstrzymanie przez 14 miesięcy wpłat z budżetu państwa do otwartych funduszy emerytalnych, co będzie się wiązało ze zmniejszeniem przyszłych emerytur. Zakładają też wprowadzenie (obowiązującego do końca 2014 roku) dodatkowego opodatkowania przedsiębiorstw z sektora energetycznego, telekomunikacji oraz sieci handlowych, gdzie dominuje kapitał zagraniczny. Przewidywane wpływy z tytułu nowych podatków wynoszą (razem z przyjętym w czerwcu br. podatkiem bankowym) aż 2,5% PKB. Jednocześnie ustawy zakładają znaczne obniżki podatków od osób fizycznych (wprowadzenie jednolitej 16-procentowej stawki podatku dochodowego) oraz prawnych (redukcja stawki CIT z 19% do 10%). Przyjęcie ustaw jest formalnością, gdyż Fidesz dysponuje większością ponad 2/3 w parlamencie.
Główną słabością przedstawionego pakietu gospodarczego jest to, że koncentruje się on wyłącznie na dochodowej stronie budżetu. Kontrastuje to z działaniami pozostałych państw Europy Środkowej, które dodatkowo ograniczają wydatki budżetowe. Zmiany spotykają się z negatywną reakcją inwestorów ze względu na wprowadzenie podatków branżowych w sektorach zdominowanych przez kapitał zagraniczny. Z drugiej strony ustawy poprawią sytuację budżetową, a obniżka podatków dochodowych będzie stanowić impuls dla wzrostu gospodarczego. <dab>