Analizy

Rozpad koalicji rządowej w Kosowie

16 października Demokratyczna Liga Kosowa (LDK) byłego prezydenta Fatmira Sejdiu wycofała się z koalicji rządowej współtworzonej z Demokratyczną Partią Kosowa (PDK) premiera Hashima Thaci. Doprowadzi to najprawdopodobniej do upadku rządu i przedterminowych wyborów parlamentarnych. Kryzys polityczny wpłynie także negatywnie na perspektywę rozpoczęcia negocjacji kosowsko-serbskich.
Decyzja LDK o wyjściu z koalicji nastąpiła dzień po ogłoszeniu terminu przyszłorocznych wyborów parlamentarnych (13 lutego 2011). Ugrupowaniu temu groziła marginalizacja na scenie politycznej i przejęcie w nadchodzących wyborach jej elektoratu przez PDK – główną siłę w dotychczasowej koalicji. Rząd ma obecnie poparcie jedynie 32 posłów (na 120). Premier Thaci może się starać utworzyć rząd techniczny, wspierany przez opozycyjne ugrupowania parlamentarne. Prawdopodobny jest także wniosek o wotum nieufności wobec rządu, co spowoduje upadek gabinetu i ogłoszenie przedterminowych wyborów.
Pogłębianie się kryzysu politycznego uniemożliwi rozpoczęcie negocjacji kosowsko-serbskich pod auspicjami UE. Partie polityczne w atmosferze kampanii wyborczej nie będą skłonne do zawarcia kompromisu oraz ustępstw wobec strony serbskiej. Rząd techniczny będzie pozbawiony wyborczej legitymizacji, co także wyklucza prowadzenie rozmów w kluczowych dla Kosowa kwestiach. <MarSz>