Analizy

Hugo Chavez – Wiktor Janukowycz: początek przyjaźni?

18 października w Kijowie przebywał prezydent Wenezueli Hugo Chavez. Rozmawiano głównie o rozszerzeniu współpracy gospodarczej. Ukraina i Wenezuela mają przygotować plan współpracy dwustronnej, który zostanie prawdopodobnie podpisany podczas planowanej na początek 2011 roku wizyty Wiktora Janukowycza w Wenezueli. Rozszerzeniu współpracy ma też służyć otwarcie ambasady Wenezueli w Kijowie. Chavez zadeklarował gotowość dopuszczenia Ukrainy do eksploatacji wenezuelskich złóż ropy i gazu. W związku z sytuacją finansową Naftohazu będzie to jednak trudne do zrealizowania w najbliższej przyszłości. Nie podano informacji na temat możliwych kontraktów zbrojeniowych, czym jest zainteresowana strona ukraińska.
Coraz bardziej realnym wydaje się realizacja projektu związanego z dostawami wenezuelskiej ropy do białoruskich rafinerii rurociągiem Odessa–Brody. Obecnie takie dostawy są realizowane koleją, ale w końcu listopada 80 tys. ton ropy ma być próbnie przesłane rurociągiem. W 2011 roku trasą Odessa–Brody i dalej nitką Drużby do Mozyrza Ukraina gotowa jest transportować 9 mln t ropy wenezuelskiej. Deklaruje przy tym obniżenie o połowę opłat portowych na terminalu Piwdenny. Odwrócenie rurociągu, którym obecnie płynie rosyjska ropa z Brodów do Odessy, uzasadniane jest spadkiem zainteresowania TNK BP wykorzystaniem rurociągu. Przy deklaracjach o przesyle 9 mln t ropy rocznie w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku przesłano 2,8 mln t, a w czerwcu i wrześniu tranzyt całkowicie zawieszono. Wcześniej strona rosyjska skutecznie blokowała wykorzystanie rurociągu w kierunku z Odessy do Brodów. Obecnie nie widać takich działań, choć minister energetyki Siergiej Szmatko domaga się uzgodnień technicznych dotyczących wykorzystania odcinka rurociągu Drużba. <AnG>