Analizy

Słowacja znosi opłaty za wizy narodowe dla Ukraińców

W dniach 5–8 października w Kijowie i Jałcie gościł z oficjalną wizytą prezydent Słowacji Ivan Gaszparovicz, który spotkał się m.in. ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wiktorem Janukowyczem. Wizyta zwieńczyła proces stopniowej poprawy stosunków słowacko-ukraińskich po ich pogorszeniu w okresie kryzysu gazowego w 2009 roku i otwiera ich nowy etap po zmianach ekip rządzących w obu państwach.
Prezydentowi Gaszparoviczowi towarzyszyli m.in. minister gospodarki, wiceminister spraw zagranicznych i grupa przedsiębiorców. Delegacja słowacka zapewniała o wsparciu Słowacji dla zmian zasad w ruchu osobowym między Ukrainą a całym obszarem Schengen, które będą zmierzać do zniesienia opłat za wizy, a docelowo – także samego obowiązku ich posiadania. Podczas wizyty podpisano porozumienie o zniesieniu opłat konsularnych. Tym samym Słowacja dołącza do grona państw z obszaru Schengen (Estonii, Litwy, Łotwy i Węgier), które zrezygnowały z opłat za wizy narodowe dla Ukraińców. Choć bezpłatne wizy mogą się przyczynić się do wzrostu liczby wyjazdów na Słowację, ułatwienie obejmie stosunkowo niewielką grupę podróżnych. W 2008 roku Słowacja wydała obywatelom Ukrainy jedynie ok. 900 wiz narodowych.
Słowacja dąży do intensyfikacji współpracy gospodarczej i handlowej z Ukrainą. Leży na szlaku gazociągu Braterstwo i ropociągu Drużba, w związku z czym zależy jej na stabilności dostaw surowców ze wschodu. Jest więc szczególnie zainteresowana modernizacją ukraińskich sieci przesyłowych. Podczas wizyty rozmawiano także o projekcie przedłużenia do Wiednia szerokotorowej linii kolejowej, wiodącej z Rosji przez Ukrainę na Słowację. Strona ukraińska wyraziła zainteresowanie pogłębieniem dialogu z Grupą Wyszehradzką. <boc, mag>