Analizy

Parlament Ukrainy dostosowuje ustawy do zmienionej konstytucji

7 i 8 października Rada Najwyższa Ukrainy wprowadziła zmiany do szeregu ustaw regulujących kompetencje organów państwa w zakresie wymaganym w związku z przywróceniem konstytucji z 1996 roku. Rozpoczęła też prace nad szybką nowelizacją konstytucji. Zwraca uwagę fakt, że zmiany zostały uchwalone zaledwie tydzień po orzeczeniu Sądu Konstytucyjnego, przywracającego de facto ustrój prezydencki na Ukrainie (musiały być więc przygotowane zawczasu). Ponadto uchwalono je praktycznie bez debaty.
Zmiany wprowadzone do ustawy o rządzie, regulaminu parlamentu oraz szeregu innych ustaw dostosowują te akty prawne – uchwalone lub zmienione po 2004 roku – do zapisów konstytucji z 1996 roku. Jednak korzystając z okazji, do ustawy o rządzie wprowadzono zmiany zwiększające uprawnienia premiera kosztem uprawnień rządu jako organu kolektywnego.
Rada Najwyższa wniosła też do porządku dziennego sesji jesiennej projekt nowelizacji konstytucji, przywracający obowiązującą w latach 2005–2010 pięcioletnią kadencję parlamentu i organów samorządowych. Przyjęcia tego projektu i przekazania go Sądowi Konstytucyjnemu do zaopiniowania należy oczekiwać w najbliższych tygodniach, natomiast jego ostatecznego uchwalenia – najwcześniej na początku lutego (po rozpoczęciu następnej sesji parlamentu).
Uchwalenie powyższych ustaw nastąpiło w przyspieszonym tempie, bez zasięgania opinii komisji parlamentarnych. Większość deputowanych frakcji opozycyjnych zbojkotowała posiedzenie. Tryb uchwalenia zmian skłania do przypuszczenia, że obecne ukraińskie władze doprowadzą także do nowelizacji konstytucji, co pozwoli im uniknąć niekorzystnych dla Partii Regionów wyborów parlamentarnych wiosną 2011 roku. <TAO>