Analizy

Niemcy w Radzie Bezpieczeństwa ONZ

12 października Niemcy zostały wybrane na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa (RB) ONZ. Intensywna kampania prowadzona od 2006 roku na całym świecie pozwoliła uzyskać przewagę nad kontrkandydatami – Portugalią i Kanadą. W najbliższych dwóch latach Niemcy będą intensywniej zabiegać o reformę ONZ, którą forsują, widząc w niej możliwość uzyskania stałego miejsca w RB.
Niemcy otrzymały już w pierwszym głosowaniu ponad dwie trzecie głosów potrzebnych do wejścia w skład nowej RB na lata 2011–2012. 128 państw Zgromadzenia Ogólnego ONZ poparło Niemcy, które swoją kandydaturę do jednego z dwóch miejsc przeznaczonych dla państw zachodnich zgłosiły w 2006 roku, choć dużo wcześniej znane były kandydatury Portugalii i Kanady. Zarówno poprzedni, jak i obecny rząd zaangażowały się w kampanię na rzecz członkostwa RFN, w której zwracały uwagę na niemiecki wkład do budżetu ONZ (trzeci największy) i uczestnictwo niemieckich sił w licznych misjach pokojowych na świecie. Od 2004 roku Niemcy dążą do przeprowadzenia reformy ONZ, dzięki której znalazłyby się w stałym składzie RB. Status stałego członka RB miałyby uzyskać również Indie, Japonia, Brazylia oraz jeden kraj afrykański (RPA, Nigeria albo Egipt). Orędownicy zmian, którzy w ciągu najbliższych dwóch lat będą oprócz Niemiec zasiadać w Radzie (np. Indie i RPA), prawdopodobnie zwiększą presję na stałych członków RB, bez poparcia których reforma nie będzie możliwa. <krut>