Analizy

Fiasko Mińska w walce o przywrócenie preferencji energetycznych

8 października Sąd Gospodarczy WNP zadecydował o przeniesieniu sporu w sprawie pobierania przez Rosję cła na dostarczane Białorusi produkty naftowe poza postępowanie procesowe. Tym samym Mińsk otrzymał wyraźny sygnał, iż nierealne jest przywrócenie rosyjskich preferencji energetycznych poprzez wykorzystywanie procedur odwoławczych w ramach struktur integracyjnych łączących Białoruś i Rosję.
Od 1 stycznia br. Rosja wprowadziła cło na importowane przez białoruskie zakłady chemiczne rosyjskie produkty i półprodukty naftowe. Była to jedna z przyczyn znacznego obniżenia rentowności w całej białoruskiej branży petrochemicznej. Strona białoruska, powołując się na umowy handlowe z Rosją oraz współtworzoną z Rosją i Kazachstanem Unię Celną, w marcu br. złożyła formalny pozew przeciwko rosyjskim władzom z żądaniem zniesienia bezprawnych, w jej mniemaniu, opłat celnych. Decyzja sądu ma charakter rekomendacji i daje stronom trzy miesiące na uregulowanie sporu w trybie dwustronnym. Zmusza to Mińsk do podjęcia bezpośrednich negocjacji z Moskwą. W związku z tym kwestia ceł na produkty naftowe będzie, obok warunków przyszłorocznych dostaw gazu i ropy, kolejnym elementem spodziewanego pod koniec br. rosyjsko-białoruskiego kryzysu uwarunkowanego sprzecznościami w sferze energetycznej. <kam>