Analizy

BP inwestuje w kolejne gazowe złoża w Azerbejdżanie

7 października brytyjski koncern BP oraz azerbejdżański państwowy koncern naftowo-gazowy SOCAR podpisały porozumienie o wspólnym zagospodarowaniu złóż Shafag oraz Asiman położonych na azerbejdżańskim szelfie Morza Kaspijskiego. Kontrakt ma olbrzymie znaczenie dla Azerbejdżanu, ponieważ ewentualne uruchomienie wydobycia z wymienionych złóż (o zasobach szacowanych na 500 mld m3 gazu) znacznie zwiększy potencjał eksportowy kraju.
BP jest najsilniej obecną zagraniczną spółką w Azerbejdżanie – posiada m.in. udziały w największym złożu naftowym (Azeri–Czirag–Guneszli) i gazowym (Szah Deniz). Złoża Shafag oraz Asiman mają szansę stać się po Szah Deniz (o zasobach 1 bilion m3) drugim największym źródłem surowca dla Azerbejdżanu. Podpisane porozumienie jest kontraktem typu PSA (porozumienie o rozdziale produkcji), zgodnie z którym po 50% udziałów należy do BP oraz SOCAR. Zagospodarowanie złoża będzie olbrzymim wyzwaniem dla obu spółek – prace prowadzone będą na morzu o głębokości 700 m, zaś zasoby gazu są położone na głębokości 7000 m pod dnem (w przypadku Szah Deniz głębokość morza to 50–500 m, a głębokość położenia zasobów gazu – 5000 m). Firmy nie określiły na razie terminu rozpoczęcia wydobycia ze złóż. Zawarcie kontraktu pokazuje również, że pomimo doniesień medialnych o możliwej sprzedaży przez koncern azerbejdżańskich aktywów, BP zdecydowane jest umacniać swoją obecność w Azerbejdżanie. <ola>