Analizy

Białoruś pozyskuje chińskie kredyty

W dniach 9–11 września Alaksandr Łukaszenka przebywał z roboczą wizytą w Chinach, podczas której podpisano szereg umów dwustronnych dotyczących kredytów chińskich udzielanych Białorusi. Ta wizyta jest kolejnym przykładem działań Mińska na rzecz pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego wobec pogłębiających się problemów ekonomicznych i redukcji rosyjskich preferencji energetycznych.
Głównym punktem wizyty było podpisanie umów o udzieleniu przez stronę chińską kredytów na realizację na Białorusi wielu projektów inwestycyjnych na łączną sumę ok. 3,5 mld USD. Zawarte porozumienia – przy czym część z nich ma jak na razie charakter wstępny – przewidują m.in. budowę dwóch elektrowni, kliku zakładów przemysłowych oraz obiektów usługowo-hotelowych. Ponadto zaplanowano modernizację lotniska w Mińsku oraz kilku odcinków tras kolejowych.
Białoruś od dawna zabiega o zewnętrzne wsparcie finansowe, które pozwoliłoby poszerzyć pole manewru przy coraz bardziej napiętych relacjach z Rosją. Pekin ze względu na swój potencjał gospodarczy budzi szczególne zainteresowanie Mińska. 3,5 mld USD jest znaczącą sumą dla Białorusi, jednak wszystkie udzielane przez Chiny kredyty są przeznaczone na konkretne projekty, a ich realizacja jest uzależniona od zakupu chińskiego wyposażenia i technologii, a nawet sprowadzenia siły roboczej. W związku z tym wydaje się, iż jedynie część z zadeklarowanych projektów dojdzie do skutku i nie rozwiążą one kluczowych obecnie problemów białoruskiej gospodarki, jakimi są niekorzystny bilans handlowy oraz niski poziom rezerw walutowych. <kam>