Analizy

Albania i BiH bliżej zniesienia wiz do strefy Schengen

Parlament Europejski 7 października przyjął propozycję Komisji Europejskiej dotyczącą zniesienia przez państwa strefy Schengen obowiązku wizowego dla obywateli Albanii oraz Bośni i Hercegowiny. Decyzję PE musi potwierdzić Rada Europejska na posiedzeniu 8–9 listopada br. Zniesieniu wiz dla obu krajów sprzeciwia się jednak Francja.
Parlament Europejski podjął decyzję większością głosów (538 za, 47 przeciw), na podstawie przedstawionego 14 września raportu Komisji Europejskiej. Według Komisji Albania oraz BiH spełniły wszystkie warunki zawarte w unijnej Mapie Drogowej z marca 2008 roku. Wprowadzono szereg reform i spełniono wymogi dotyczące m.in. paszportów biometrycznych, ochrony granic, kontroli nielegalnej migracji, współpracy z europejskim wymiarem sprawiedliwości, EUROPOL i FRONTEX oraz polityki azylowej. Proces implementacji unijnych rozwiązań był ściśle monitorowany przez misje ekspertów KE (ok. 30 wizyt w ciągu dwóch lat).
Podczas posiedzenia PE 29 września francuski sekretarz stanu ds. europejskich, Pierre Lellouche zakwestionował jednak wiarygodność raportu KE oraz domagał się od obu państw „gwarancji bezpieczeństwa”, które zapewnią Francji odpowiednią ochronę przed napływem fali emigrantów. Działania te wpisują się w szerszy konflikt pomiędzy Paryżem a KE.
Większość państw członkowskich opowiada się jednak za jednomyślnym podjęciem decyzji pozytywnej. Kwestionowanie zasadności zniesienia wiz dla Albanii oraz BiH podważa wiarygodność działań UE, gdyż zablokowanie tej decyzji oznaczałoby zastosowanie podwójnych standardów. W grudniu 2009 roku w ramach tej samej procedury zniesiono wizy dla obywateli Czarnogóry, Macedonii i Serbii bez żadnych dodatkowych warunków. <MarSz>