Analizy

Unia Europejska wspiera proeuropejskie siły w Kiszyniowie

30 września w Kiszyniowie odbyło się trzecie spotkanie ministrów spraw zagranicznych nieformalnej „grupy przyjaciół Mołdawii” w Unii Europejskiej. Przy okazji spotkania komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Sztefan Füle podpisał z ministrem spraw zagranicznych Lurie Leanca protokół umożliwiający Mołdawii udział w programach wewnętrznych UE. W ten sposób Unia udzieliła symbolicznego poparcia proeuropejskim siłom politycznym w Mołdawii w przeddzień rozpoczęcia kampanii wyborczej.
W spotkaniu wzięło udział dziewięciu ministrów spraw zagranicznych krajów Unii (Polska, Czechy, Rumunia, Litwa, Estonia, Łotwa, Szwecja, Włochy, i Luksemburg) oraz unijny komisarz ds. rozszerzenia. Ich obecność w Kiszyniowie oznaczała udzielenie poparcia dla obecnie rządzącej koalicji i zademonstrowanie zainteresowania Unii utrzymaniem przez Mołdawię proeuropejskiego kursu. Podobnym celom służyło podpisanie protokołu, który jest krokiem mającym umożliwić Mołdawii udział w wewnętrznych programach unijnych. Programy realizowane przez Mołdawię będą finansowane w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa, co oznacza, że Kiszyniów nie uzyska pełnego dostępu do programów przeznaczonych dla członków UE. Mołdawia ma zamiar uczestniczyć w siedmiu programach unijnych dotyczących administracji celnej, innowacyjności, energii, technologii informatycznych, ochrony konsumenta, kontroli ruchu powietrznego i służby zdrowia.
To symboliczne wsparcie europejskich aspiracji Kiszyniowa ma szczególne znaczenie w kontekście rozpoczynającej się kampanii wyborczej. Partie rządzącej koalicji przedstawiają osiągnięte przez nią zbliżenie Mołdawii do UE jako główne osiągnięcie swoich rządów i próbują mobilizować poparcie wyborcze, wysuwając hasło europejskiej integracji Mołdawii. Obecność w Kiszyniowie polityków państw unijnych i zademonstrowanie postępu w procesie zbliżania Mołdawii do UE uwiarygodnia program partii proeuropejskich w oczach elektoratu. <wrod>