Analizy

Mołdawia i Naddniestrze wznawiają połączenie kolejowe

1 października wznowiony został, po czteroletniej przerwie, pasażerski ruch kolejowy z Kiszyniowa do Odessy przez terytorium separatystycznego Naddniestrza. Porozumienie zostało osiągnięte po wielu miesiącach rozmów mieszanej mołdawsko-naddniestrzańskiej grupy roboczej i przy udziale ekspertów Unii Europejskiej. 
Połączenia kolejowe między Mołdawią i Naddniestrzem zostały przerwane w 2006 roku po zagarnięciu przez władze w Tyraspolu majątku mołdawskiej kolei na kontrolowanym przez siebie terytorium. Po wznowieniu połączenia do Odessy strony zapowiedziały, że do maja 2011 roku reaktywowane zostaną także inne połączenia pasażerskie przez Naddniestrze. Nie jest do końca jasne, na jakie wzajemne ustępstwa poszły władze w Kiszyniowie i Naddniestrzu. Wiadomo tylko, że Kiszyniów zrezygnował z odzyskania zagarniętego przez Naddniestrze majątku kolei mołdawskich, a Tyraspol odstąpił od żądania, aby pociągi na jego terytorium posługiwały się lokomotywami kolei naddniestrzańskiej. Tyraspol domagał się także opłaty za przejazd pociągów przez jego terytorium oraz udziału w dochodach ze sprzedaży biletów.
Wznowienie ruchu towarowego, który umożliwiłby eksport Naddniestrza najkrótszą drogą kolejową w kierunku Ukrainy (a nie jak dotąd naokoło poprzez Mołdawię), jest na razie blokowane poprzez żądanie Tyraspola, aby formalności celne odbywały się zgodnie z regulacjami prawnymi Naddniestrza. <wrod>