Analizy

Gruzja: wizyta sekretarza generalnego NATO w Tbilisi

1 października sekretarz generalny NATO Anders Fogh Rasmussen przebywał w Gruzji z wizytą, podczas której otworzył w Tbilisi nowe biuro łącznikowe NATO w regionie Kaukazu Południowego. Wizyta stanowi wyraz politycznego poparcia Sojuszu w kluczowych dla Gruzji kwestiach: terytorialnej integralności i jej aspiracji związanych ze wstąpieniem do NATO.
Otwarte w Tbilisi przez sekretarza generalnego Sojuszu nowe biuro łącznikowe odpowiadać będzie za kontakty z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem. Kierownikiem biura został Polak Zbigniew Rybacki. Podczas wizyty w Gruzji Rasmussen spotkał się także z najważniejszymi osobami w kraju. Sekretarz generalny podkreślił, że zgodnie z decyzją szczytu NATO w Bukareszcie (2008) Gruzja stanie się członkiem Sojuszu, kiedy tylko spełni wymagania.
Intensywna współpraca polityczna NATO z Gruzją – w tym perspektywa członkostwa i przyznania Gruzji Planu Działań na rzecz Członkostwa (MAP) – została przyhamowana wraz z wojną gruzińsko-rosyjską w 2008 roku. Gruzja pozostaje jednak najważniejszym partnerem NATO w regionie – obecnie w ramach misji w Afganistanie stacjonuje 900 gruzińskich żołnierzy. Wizyta Rasmussena w Tbilisi jest oznaką gotowości NATO do zwiększenia współpracy politycznej z Gruzją, co nie jest jednak równoznaczne z perspektywą szybkiego przyjęcia Gruzji do NATO. <JaStrz>