Analizy

Czechy i Słowacja wycofują żołnierzy z Kosowa

W ostatnich dniach września rządy Słowacji i Czech zapowiedziały wycofanie swoich żołnierzy z misji NATO w Kosowie. Siły słowackie mają opuścić Kosowo do końca tego roku, zaś czeskie zostaną zredukowane i zakończą misję w połowie 2011 roku. Wycofanie z Kosowa, zgodne z decyzją Sojuszu o zmniejszeniu liczebności KFOR, pozwoli wzmocnić czeski i słowacki kontyngent w Afganistanie.
Czechy i Słowacja od 1999 roku tworzą wspólny batalion KFOR w ramach Wielonarodowej Brygady „Centrum”. Słowackie Ministerstwo Obrony przewiduje, że jego słowacka część – 140 żołnierzy – do końca roku zakończy misję. Czeski kontyngent jeszcze w październiku zostanie zmniejszony z 270 do 90 żołnierzy, a do połowy przyszłego roku ma zostać całkowicie wycofany.
Słowacja nie uznaje niepodległości Kosowa i należała do zwolenników zachowania „silnego” KFOR. Decyzja o wycofaniu z misji ma umożliwić obu państwom, w warunkach ostrych cięć budżetów obronnych, wzmocnienie kontyngentów w Afganistanie. W ramach Międzynarodowych Sił Wsparcia Bezpieczeństwa (ISAF) służy tam obecnie około 530 Czechów i 300 Słowaków. Czeski minister obrony zapowiedział 22 września, że w przyszłym roku czeski kontyngent w ISAF zostanie wzmocniony o 200 żołnierzy. <boc, mag>