Analizy

Rosyjski TWEL umacnia pozycję w energetyce jądrowej Ukrainy

22 września Gabinet Ministrów Ukrainy zatwierdził wynik konkursu z 6 września, zgodnie z którym zakład produkujący paliwo jądrowe zostanie zbudowany w oparciu o rosyjską technologię. Po wcześniejszych decyzjach dotyczących dostaw paliw i budowy nowych reaktorów oznacza to całkowite zdominowanie współpracy w energetyce jądrowej przez rosyjskiego partnera.
Zakład, który docelowo ma produkować paliwo jądrowe na potrzeby Ukrainy i na eksport, ma rozpocząć produkcję w 2014 roku, a pełną moc produkcyjną uzyskać w roku 2017. Ukraina chce zapewnić sobie kontrolny pakiet akcji, co oznacza, że pozostałe udziały może objąć kompania produkcyjna paliwa jądrowego TWEL. Będzie ona nie tylko wykonawcą projektu, ale i inwestorem. Gotowość zainwestowania własnych środków zadecydowała formalnie o zwycięstwie w konkursie. W ostatnich miesiącach Ukraina podpisała porozumienia z Rosją o budowie dwóch reaktorów jądrowych w elektrowni w Chmielnickim i dostawach rosyjskiego paliwa TWEL do wszystkich reaktorów ukraińskich do czasu zakończenia ich eksploatacji. Rząd zrezygnował tym samym z alternatywnych dostaw paliwa amerykańskiej Westinghouse Electric Company. Amerykańska firma była też jedynym konkurentem TWEL w konkursie.
Podjęte decyzje oznaczają, że Ukraina zrezygnowała z zapisów w strategii energetycznej dotyczących dywersyfikacji dostaw paliwa jądrowego i technologii wykorzystywanych w energetyce jądrowej. Jej jedynym partnerem w tym sektorze pozostanie na długie lata wyłącznie Rosja. Takie rozwiązanie było możliwe, ponieważ nie naruszało żadnych wyraźnych interesów wielkiego biznesu na Ukrainie. Energetyka jądrowa pozostaje własnością państwa i nie ma planów dotyczących jej prywatyzacji. <AnG>