Analizy

Rosną oczekiwania finansowe związane z unijną Strategią Dunajską

27 września w Belgradzie odbyło się spotkanie przedstawicieli Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) oraz 14 państw współdziałających w przygotowaniach Strategii UE dla Regionu Dunaju (EUSDR). Głównym tematem rozmów były źródła finansowania Strategii. Rząd Serbii ma nadzieję, że unijny projekt zwiększy dostępność funduszy m.in. na rozwój infrastruktury transportowej w regionie.
W spotkaniu wzięli udział komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, prezes EIB oraz 14 krajowych koordynatorów. W przygotowaniu nowej strategii makroregionalnej uczestniczy regularnie osiem państw członkowskich UE – Niemcy, Austria, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Rumunia i Bułgaria, a także Chorwacja, Serbia, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra oraz Mołdawia i Ukraina (działania strategii mają objąć także jej południowo-zachodnie obwody). Do końca 2010 roku Komisja Europejska ma przedstawić projekt Strategii, którym zajmie się następnie Rada UE. Przyjęcie EUSDR zaplanowano na okres prezydencji węgierskiej, która zamierza traktować projekt priorytetowo.
Tematem obrad był sposób wdrożenia strategii, dyskusja o projektach priorytetowych, a zwłaszcza źródłach jej finansowania. Gospodarze spotkania zgłosili duże oczekiwania w tej dziedzinie. UE nie przewiduje jednak wydzielenia specjalnego budżetu dla EUSDR, przynajmniej w obecnej perspektywie finansowej (do 2013). EUSDR ma tworzyć warunki dla zrównoważonego rozwoju makroregionu z wykorzystaniem już istniejących instrumentów i polityk. Nie można jednak wykluczyć, że państwa objęte działaniami EUSDR będą zabiegać o wydzielenie środków na ich realizację podczas dyskusji o przyszłości polityki spójności w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. <MarSz, mag>