Analizy

Rosja: przyjęto ustawę o centrum innowacyjnym Skołkowo

28 września prezydent Dmitrij Miedwiediew podpisał ustawę o centrum innowacyjnym Skołkowo pod Moskwą. Zgodnie z założeniami na obszarze niespełna 400 ha powstanie enklawa prawno-ekonomiczna wspierająca badania i rozwój w kluczowych, zdaniem rosyjskich władz, dziedzinach gospodarki. Skołkowo ma być filarem rosyjskiego projektu modernizacyjnego promowanego przez prezydenta. Wydaje się jednak, że do unowocześnienia rosyjskiej gospodarki niezbędne są głębokie reformy gospodarcze (w tym demonopolizacja i prywatyzacja) i wyizolowany eksperyment w Skołkowo może okazać się niewystarczający.
Budowę centrum innowacyjnego mają sfinansować głównie inwestorzy prywatni i częściowo rosyjski budżet (2 mld USD w latach 2011–2013). O status uczestnika projektu ubiegać się będą mogły innowacyjne spółki (z Rosji i zagranicy) prowadzące działalność w 5 dziedzinach gospodarki: efektywności energetycznej, technologii jądrowych, komputerowych, kosmicznych (zwłaszcza telekomunikacyjnych) oraz medycznych. W ciągu 10 lat będą one mogły korzystać z wielu ulg podatkowych, m.in. zwolnienia z VAT, podatku dochodowego, ceł importowych oraz obniżki składek na ubezpieczenia społeczne. Do czasu wybudowania infrastruktury centrum (początek 2014 roku) uczestnicy projektu będą mogli korzystać z przywilejów, nawet jeśli działalność będą prowadzić poza Skołkowem.
Atrakcyjne zasady funkcjonowania zapewne skłonią wiele firm do zaangażowania się w projekt Skołkowo. Trudno jednak ocenić, na ile oznaczać to będzie rozpoczęcie nowych badań, a na ile będzie jedynie przerejestrowaniem istniejących spółek i instytutów naukowo-badawczych, aby skorzystać z ulg. <iwo>