Analizy

Prezydent Klaus będzie uczestniczył w szczytach UE

20 września prezydent Czech Vaclav Klaus zaprosił na Hrad premiera Petra Neczasa i ministra spraw zagranicznych Karela Schwarzenberga, aby omówić kwestie dotyczące koordynacji polityki zagranicznej Czech. Ustalono, że na szczyty Rady Europejskiej, w zależności od ich tematów będzie jeździł prezydent lub premier. Zgoda rządu na aktywne włączenie się głowy państwa w problematykę zagraniczną potwierdza wolę rządu zacieśnienia współpracy z prezydentem.
Zgodnie z ustaleniami, prezydent ma brać udział w najważniejszych spotkaniach Rady Europejskiej poświęconych polityce zagranicznej UE, zwłaszcza relacjom z jej kluczowymi partnerami zagranicznymi (np. USA, Rosja, Chiny, inne duże państwa). W szczytach unijnych, na których dominować będą kwestie wewnętrzne i gospodarka, ma uczestniczyć premier.
O ile udało się uzyskać konsensus między rządem i głową państwa, to koordynacja polityki unijnej wewnątrz rządu pozostaje nadal kwestią dzielącą premiera i ministra spraw zagranicznych. Premier i lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej Petr Neczas chciałby sprawy koordynacji polityki europejskiej w rządzie przekazać specjalnemu sekretarzowi stanu w Kancelarii Rządu. Wicepremier i szef dyplomacji, a zarazem lider TOP 09 Karel Schwarzenberg obawia się jednak, że powołanie urzędnika w tej randze doprowadzi do sporów kompetencyjnych. <grosz>