Analizy

Dymisja prezydenta Kosowa

Fatmir Sejdiu 27 września ustąpił z urzędu prezydenta Kosowa po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że nie można łączyć funkcji głowy państwa i przewodniczącego partii. Dymisja prezydenta prawdopodobnie zaostrzy walkę frakcyjną w jego ugrupowaniu. Może to zagrozić trwałości koalicji rządzącej. Wpłynęłoby to negatywnie na przygotowania negocjacji między Kosowem a Serbią, o które zabiega społeczność międzynarodowa.
24 września Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Fatmir Sejdiu poważnie naruszył zasadę incompatibilitas, sprawując urząd prezydenta Kosowa oraz przewodniczącego Demokratycznej Ligi Kosowa (LDK). Trzy dni później Sejdiu ustąpił z urzędu głowy państwa. Prezydenta, który pełni głównie funkcje reprezentacyjne, wybiera 120-osobowy parlament większością 2/3 głosów. Zgodnie z umową koalicyjną między LDK i Demokratyczną Partią Kosowa (PDK) premiera Hashima Thaciego, kandydata na prezydenta przedstawia LDK.
Fatmir Sejdiu, zachowując pozycję przewodniczącego LDK, chce utrzymać kontrolę nad partią przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi. Konieczność wyłonienia kandydata na prezydenta może jednak zaostrzyć trwający w LDK konflikt dotyczący oceny współpracy koalicyjnej, towarzyszący wyborom nowego zarządu partii. Zmiany w LDK mogą skutkować wyjściem partii z koalicji, a w konsekwencji rozpisaniem przedterminowych wyborów parlamentarnych. <MarSz>