Analizy

Bośnia i Hercegowina: kampanię wyborczą zdominowały narodowe partykularyzmy

W Bośni i Hercegowinie 3 października odbędą się wybory do ciał przedstawicielskich na szczeblu centralnym i regionalnym. Sondaże wskazują, że wybory te nie przyniosą radykalnych zmian na bośniackiej scenie politycznej. Spodziewać się należy wzmocnienia partii odwołujących się do haseł nacjonalistycznych i utrwalenia podziałów w państwie.
Obywatele BiH wybierać będą przedstawicieli władz centralnych (Prezydium BiH, Izby Reprezentantów Ludowych BiH, Izby Narodowej), części składowych (entitetów) – Republiki Serbskiej i Federacji BiH (prezydent i dwóch wiceprezydentów RS, Zgromadzenie Narodowe RS, Zgromadzenie Kantonalne Federacji BiH) oraz reprezentacji lokalnych (10 zgromadzeń kantonalnych w Federacji BiH).
Dominujące wśród obywateli BiH rozczarowanie klasą polityczną i frustracja spowodowana złą sytuacją gospodarczą mogą zaowocować bardzo niską frekwencją. Główne partie rządzące najprawdopodobniej umocnią swoją pozycję. Funkcjonują one w ramach własnych społeczności narodowych i cieszą się ich poparciem, mimo braku spełnienia obietnic wyborczych, dotkliwych skutków kryzysu gospodarczego, zablokowanego procesu integracji z UE i NATO oraz braku zniesienia wiz do strefy Schengen. Brakuje dla nich alternatywy w postaci istotnych ugrupowań głoszących program przezwyciężenia podziałów narodowościowych i umocnienia wspólnego państwa.
W trakcie kampanii wyborczej głównym tematem stały się ponownie spory pomiędzy narodami BiH, a hasła nacjonalistyczne uległy wzmocnieniu. Pogłębia to polaryzację państwa na tle etnicznym, oddalając możliwość zawarcia kompromisu w sprawie reformy ustroju i poprawy efektywności funkcjonowania państwa. <MarSz>