Analizy

Węgry chcą zredukować deficyt budżetowy

14 września węgierskie Ministerstwo Finansów opublikowało program emisji państwowych papierów dłużnych w 2011 roku. Ich ograniczona wartość w połączeniu z zapowiedzią redukcji deficytu budżetowego wskazują, że mimo obaw wywołanych zerwaniem negocjacji z MFW w lipcu br. Węgry pod rządami Viktora Orbana chcą prowadzić restrykcyjną politykę budżetową i dążyć do redukcji zadłużenia.
Według wstępnych założeń budżetowych, przedstawionych przez ministra gospodarki Györgya Matolcsy’ego, w 2011 roku deficyt finansów publicznych nie przekroczy 3% PKB. Oznaczałoby to, że prawicowy rząd Viktora Orbana dotrzyma zobowiązań poprzedników wobec MFW, Banku Światowego i Unii Europejskiej. Rząd utrzymuje jednak, że zawarcie nowego porozumienia z międzynarodowymi instytucjami finansowymi nie jest konieczne, a wystarczającą ilość brakujących środków budżetowych będzie można pozyskać na rynku prywatnym. Budapeszt planuje emisję państwowych obligacji o maksymalnej wartości ok. 3 mld euro na finansowanie budżetu, co sugeruje ograniczenie potrzeb budżetowych w porównaniu z rokiem bieżącym. Ponadto dalsze 4 mld euro z emisji wykorzystane mają być do refinansowania zadłużenia zagranicznego, w tym spłaty ok. 2 mld euro długu wobec MFW. <boc>