Analizy

Słowacy pozostają entuzjastami euro

64% Słowaków jest zadowolonych z przyjęcia przez ich kraj wspólnej europejskiej waluty – wynika z sondażu Transatlantic Trends, opublikowanego 16 września przez amerykański German Marshall Fund i włoską fundację Compagnia di San Paolo. Choć Słowacja jest ostro krytykowana za odrzucenie udziału w pożyczce dla Grecji, Słowacy pozostają w strefie euro jednym ze społeczeństw najbardziej przychylnych wspólnej walucie.
Z badań przeprowadzonych w czerwcu m.in. w 11 krajach UE wynika, że poparcie dla euro na Słowacji jest zdecydowanie wyższe niż w objętych badaniem „starych” krajach strefy euro (np. Włochy – 47%, Niemcy – 45%, Hiszpania – 44%, Francja – 33%).
Zdecydowana aprobata euro utrzymuje się mimo kontrowersji związanych z pożyczką dla Grecji. Słowacja ją odrzuciła, co wywołało falę krytyki w UE, ale zarazem decyzja ta została pozytywnie przyjęta przez słowackie społeczeństwo. Zarazem na postrzeganie euro na Słowacji nie miała większego wpływu zgoda słowackiego rządu na udzielenie 4,5 mld euro gwarancji w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacyjnego (EFSF).
Za szybkim przyjęciem euro 1 stycznia 2009 roku opowiedziały się wszystkie znaczące partie i obecnie także żadne z głównych ugrupowań nie kwestionuje zasadności tej decyzji. Konsensus w tej sprawie zablokował debatę publiczną na temat plusów i minusów odejścia od narodowej waluty. Dyskusji na ten temat nie uruchomił również kryzys finansowy w strefie euro i kontrowersje związane ze wsparciem dla Grecji <grosz>