Analizy

Premier Mołdawii w Chinach

Podczas wizyty w Chinach 10–15 września premier Mołdawii Vlad Filat uzyskał kredyt na inwestycje infrastrukturalne w wysokości 62 mln USD. Jednak głównym zadaniem Filata była próba znalezienia nowego rynku zbytu dla mołdawskich win. Obecnie trudno powiedzieć, czy Chiny staną się istotnym importerem mołdawskiej produkcji.
Filat spotkał się z m.in. premierem ChRL Wen Jiabao. Rozmowy dotyczyły głównie współpracy w przemyśle rolno-spożywczym oraz rozwoju infrastruktury. Mołdawia otrzymała 3 mln USD bezzwrotnej pomocy na walkę ze skutkami powodzi. Podpisano również umowę między mołdawskim resortem transportu i chińską firmą Sinohydro Group Ltd o inwestycjach w infrastrukturę drogową, na które Sinohydro udzieliło rządowi Mołdawii kredytu na bardzo dobrych warunkach w wysokości 62 mln USD.
Najważniejszą częścią wizyty był udział Filata w promocji mołdawskiego wina dla chińskich odbiorców. Branża winiarska ma kluczowe znaczenie dla mołdawskiej gospodarki (daje około 20% PKB i zatrudnia 27% ludności) i jest prawie całkowicie nastawiona na eksport (w 95%), którego połowa trafiała na rosyjski rynek. Po wprowadzeniu w sierpniu faktycznego rosyjskiego embarga na mołdawskie wino władze w Kiszyniowie są zdeterminowane do znalezienia zastępczych rynków zbytu. W sierpniu Mołdawia uzyskała zgodę UE na dwukrotne zwiększenie kwot eksportowych od 2012 roku, na ten temat prowadzone są również rozmowy z Rumunią. Biorąc pod uwagę samą skalę, Chiny z powodzeniem mogłyby spełnić tę rolę. Choć na konferencji prasowej Filat ogłosił, że osiągnięto porozumienie o nieograniczonym eksporcie mołdawskiego wina do Chin, brak jest informacji o zawarciu konkretnych kontraktów, wobec czego trudno ocenić realne perspektywy współpracy. <smat>