Analizy

Niemiecki sektor finansowy wciąż walczy ze skutkami kryzysu

10 września niemiecki fundusz stabilizacyjny sektora finansowego SoFFin poinformował o udzieleniu bankowi Hypo Real Estate (HRE), jednemu z największych banków hipotecznych w Niemczech, kolejnych gwarancji kredytowych z funduszy publicznych. Instytucja ta była w trakcie ostatniego kryzysu największym bankiem w Niemczech zagrożonym bankructwem i w zeszłym roku jej akcje przejęło państwo, udzielając gwarancji na sumę 102 mld euro. Rząd oczekuje, że kolejne gwarancje na 40 mld euro poprawią płynność finansową HRE i po uzdrowieniu jego finansów bank znowu zostanie sprywatyzowany.
Przyczyną niewypłacalności banku było zaangażowanie kapitałowe w amerykańskie ryzykowne papiery wartościowe. W 2008 roku rząd federalny w obawie przed bankructwem HRE był zmuszony przejąć jego udziały i udzielić mu gwarancji kredytowych. Mimo udzielonej pomocy HRE był jedną z kilku instytucji finansowych w całej Europie, które nie zdały tzw. testów wytrzymałościowych przeprowadzonych w lipcu br. Nowe gwarancje zwiększą zakres pomocy ze środków publicznych dla banku do 142 mld euro.
Informacja o kolejnych środkach publicznych przeznaczonych na wsparcie HRE oburzyła zarówno posłów opozycji, jak i koalicji, gdyż kierownictwo SoFFin przekazało kolejną transzę pomocy, nie informując ich o tym. Obawiają się oni długotrwałego zaangażowania środków publicznych w restrukturyzację banku.
Pomimo polepszającej się sytuacji gospodarczej – według prognoz Komisji Europejskiej, RFN będzie w tym roku jedną z najszybciej rozwijających się gospodarek UE – wciąż słabe wyniki HRE oznaczają, że niemiecki sektor finansowy nadal walczy z konsekwencjami kryzysu gospodarczego. <pop>