Analizy

Mimo kryzysu Gazprom zwiększy inwestycje o ponad 3 mld USD

9 września Gazprom skorygował swój budżet na rok 2010. Mimo pesymistycznych prognoz dotyczących dochodów koncernu (przewidywany spadek w stosunku do pierwotnych planów wyniesie w tym roku ok. 4%) monopolista zamierza zwiększyć program inwestycyjny o 13%. Większość środków ma być przeznaczona na projekty infrastrukturalne oraz wydobywcze.
Zmiany te wskazują, że dla koncernu priorytetem pozostają nowe projekty gazociągowe.
W obecnej wersji budżetu Gazpromu na rok 2010 zredukowano prognozę eksportu do Europy z pierwotnie przewidzianych 161 mld m3 do 140–145 mld m3. Byłby to kolejny rok spadku gazpromowskiego eksportu (w kryzysowym roku 2009 sprzedaż rosyjskiego gazu w Europie spadła o blisko 10% w stosunku do roku 2008, z blisko 168 do 153 mld m3). W efekcie dochody Gazpromu w nowym planie finansowym mają być niższe od planowanych o 4%. Mimo to koncern zamierza zwiększyć tegoroczny program inwestycyjny o przeszło 3 mld USD. W komunikacie koncernu brak informacji o wysokości finansowania poszczególnych inwestycji. Wśród konkretnych projektów wymienia się przede wszystkim nowe rosyjskie trasy przesyłu surowca do gazociągu Nord Stream (m.in. Griazowiec–Wyborg) oraz nakłady na powstrzymanie spadku wydobycia na głównych złożach zachodniosyberyjskich (Urengojskoje, Jamburskoje i Miedwieżje). Niekorzystna koniunktura na rynku gazowym sprawiła, że koncern odroczył, przynajmniej na ten rok, finansowanie prac w nowych regionach wydobycia, od których zależy utrzymanie jego zdolności eksportowych w dłuższej perspektywie (m.in. zagospodarowania złóż Jamału i złoża Sztokmanowskiego na Morzu Barentsa). <epa>