Analizy

Czeski prezydent popiera rządowe reformy

7 września prezydent Vaclav Klaus pierwszy raz od siedmiu lat wystąpił przed czeską Izbą Poselską. W przemówieniu poparł plany reformy finansów publicznych proponowane przez centroprawicowy rząd i wezwał posłów do osłabienia pozycji Sądu Konstytucyjnego. Przemówienie prezydenta w Izbie Poselskiej miało charakter oferty współpracy złożonej posłom rządzącej koalicji. Vaclav Klaus, upatrujący w obecnym gabinecie politycznego sojusznika, wspiera rządowy program reform, starając się jednocześnie przekonać go do swojej wizji podziału władzy w państwie.
Zdaniem Vaclava Klausa dysponująca stabilną większością parlamentarną centroprawica ma unikalną szansę wprowadzenia reform systemowych, w czym prezydent zamierza ją wspierać. Równocześnie prezydent Klaus zdecydowanie skrytykował Sąd Konstytucyjny, zarzucając mu przekraczanie uprawnień i upolitycznienie. W ocenie prezydenta Sąd Konstytucyjny zajął miejsce „niekontrolowanej, trzeciej izby parlamentu”. Konflikt między prezydentem a Sądem Konstytucyjnym zaostrzył się jesienią ubiegłego roku przy okazji zmiany terminu przedterminowych wyborów i ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego.
Prezydencki apel spotkał się jednak z umiarkowanym poparciem posłów. Rząd skupiony na naprawie finansów publicznych odkłada ewentualną zmianę konstytucji na koniec kadencji. <grosz>