Analizy

Serbia: MFW zgodził się na odmrożenie pensji, rent i emerytur

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) 1 sierpnia wyraził zgodę na to, aby w styczniu 2011 roku nastąpiła pierwsza od 2009 r. podwyżka płac w sektorze publicznym oraz rewaloryzacja rent i emerytur. Rząd ma nadzieję, że działania te poprawią nastroje społeczne i pobudzą wzrost gospodarczy.
Jednym z głównym warunków uzyskania przez Serbię kredytu stand by z MFW w 2009 roku było zamrożenie pensji oraz rent i emerytur. Pozwoliło to utrzymać fiskalną stabilność państwa i ograniczyć deficyt budżetowy (do 4,8% w 2010 roku), spowodowało jednak znaczny wzrost niezadowolenia społecznego. Z tego względu serbski rząd od początku bieżącego roku negocjował z MFW zgodę na podwyżki świadczeń.
Decyzja MFW wynika ze sprawnego wdrażania przez rząd serbski zaleceń Funduszu. MFW uzależnił jednak wypłatę kolejnej transzy kredytu od przyjęcia przez rząd do 27 września br. ustawy o odpowiedzialności budżetowej Ma ona zapobiec zwiększeniu deficytu budżetowego w latach następnych.
Wzrost inflacji (6,6% w 2009 roku) i znaczny spadek wartości dinara w stosunku do euro (11% od początku br.) spowodowały duży spadek dochodów realnych ludności. Niewielki wzrost gospodarczy w pierwszej połowie roku nie przełożył się również na zwiększenie zatrudnienia. Wciąż rośnie bezrobocie (w lipcu br. osiągnęło 19,2%). Czynniki te potęgują niezadowolenie społeczne. Rząd ma nadzieje, ze wzrost płac i świadczeń przyczyni się do poprawy nastrojów, a poprzez ożywienie popytu wewnętrznego przyśpieszy wzrost gospodarczy. Decyzja MFW jest wyrazem doraźnego wsparcia dla polityki rządu, zdecydowanego kontynuować proces bolesnych dla społeczeństwa reform. <MarSz>