Analizy

Niemiecka strategia energetyczna na półmetku

5 września ministrowie ochrony środowiska i gospodarki wypracowali kompromisowy projekt nowej polityki energetycznej RFN. Najważniejsze założenia strategii to przedłużenie okresu użytkowania reaktorów średnio o 12 lat, rozwój odnawialnych źródeł energii, które mają pokryć 50% konsumpcji energii elektrycznej w 2030 roku oraz ograniczenie energochłonności (zwłaszcza w budownictwie). Strategia przed wdrożeniem musi uzyskać jeszcze akceptację rządu, a w przypadku zapisów o energetyce jądrowej – Trybunału Konstytucyjnego (opozycja zapowiada złożenie skargi).
Do uzgodnienia kompromisowej wersji strategii doszło po wielogodzinnych negocjacjach z udziałem kanclerz Angeli Merkel, w których telefonicznie uczestniczyli także szefowie największych koncernów energetycznych – właścicieli reaktorów. Strategia zawiera zapisy korzystne dla koncernów. Przedłużono czas użytkowania reaktorów od 8 lub 14 lat, w zależności od ich wieku, a koncerny będą wpłacać mniejsze podatki i składki na fundusz wspierający OZE, niż pierwotnie zapowiadał rząd. Przyjęcie strategii przez rząd prawdopodobnie będzie formalnością, ale jej wdrożenie będzie utrudnione w przypadku energetyki jądrowej. Opozycja (SPD, Zieloni, Partia Lewicy) liczy na to, że koncepcja rządowa przedłużenia użytkowania reaktorów zostanie odrzucona przez Trybunał Konstytucyjny. Temat ten będzie z pewnością wykorzystywany przez opozycję w kampaniach wyborczych zarówno na poziomie landowym, jak i federalnym. <ŁAN>