Analizy

Ukraina: zmiany w ordynacji wyborów samorządowych

30 sierpnia na nadzwyczajnej sesji Rada Najwyższa Ukrainy zmieniła ordynację samorządową, znosząc ograniczenie udziału w wyborach „młodych” partii politycznych. Ta nowelizacja czyni ordynację bliższą standardom demokracji, przede wszystkim jednak jest korzystna dla Partii Regionów, gdyż dopuszcza do wyborów licznych konkurentów Bloku Julii Tymoszenko. Kampania przed rozpisanymi na 31 października wyborami samorządowymi rozpoczyna się 11 września.
Z ordynacji wyborczej usunięto zapis, że w wyborach mogą brać udział tylko te partie, które mają w danej jednostce podziału terytorialnego organizację, zarejestrowaną co najmniej na rok przed datą wyborów (wprowadzenie takiej normy niespełna pół roku przed wyborami było słusznie uznawane za niedemokratyczne). Przepis ten, eliminujący nowe siły polityczne, głównie opozycyjne wobec Partii Regionów (ale też zbliżoną do nich Silną Ukrainę) był korzystny przede wszystkim dla Bloku Julii Tymoszenko, ale też dla parlamentarnych sojuszników Partii Regionów (komunistów i Bloku Łytwyna), pod naciskiem których przyjęto to rozwiązanie. W konsekwencji uchwalonej zmiany do rad powiatowych, miejskich i obwodowych wejdą przedstawiciele większej liczby ugrupowań, co ułatwi Partii Regionów tworzenie koalicji, kontrolujących te rady. <TAO>