Analizy

Szczyt Rosja–Afganistan–Pakistan–Tadżykistan

18 sierpnia w Soczi odbyło się spotkanie prezydentów Rosji, Afganistanu, Pakistanu i Tadżykistanu. Szczyt demonstruje przede wszystkim aspiracje Moskwy do odgrywania większej roli w zdominowanym przez wpływy amerykańskie regionie. Jednocześnie stanowi wyraz rosyjskich obaw o konsekwencje konfliktu afgańskiego dla Azji Centralnej, zwłaszcza w przypadku wycofania się państw zachodnich z Afganistanu.
Przyjęte oświadczenie wskazywało na główne problemy regionu – stabilizację Afganistanu oraz walkę z produkcją i handlem narkotykami – oraz zapowiadało kierunki dalszej współpracy w takich sferach, jak odbudowa Afganistanu oraz elektroenergetyka. Jednakże nie podjęto żadnych decyzji, które przybliżałyby realizację tych projektów.
Spotkanie w Soczi jako drugi z kolei szczyt w takim formacie (pierwszy odbył się w lipcu 2009 roku) pokazuje, że Moskwa dąży do stworzenia nowego forum współpracy regionalnej, w którym nie będzie ani USA, ani Chin. Rosja jest zainteresowana zwiększeniem swoich wpływów w Afganistanie, ale na obecnym etapie jej gotowość do zainwestowania niezbędnych środków finansowych wydaje się ograniczona. Działania dyplomatyczne Moskwy należy traktować jako „przygotowywanie gruntu” dla większej obecności politycznej i ekonomicznej w regionie w przypadku ewentualnego wycofania się sił zachodnich z Afganistanu. <MaK>