Analizy

Rumunia: wznowienie działalności agencji antykorupcyjnej

24 sierpnia rumuński parlament znowelizował ustawę o Państwowej Agencji Praworządności (ANI), która jest biurem antykorupcyjnym, weryfikującym zeznania majątkowe osób publicznych. Przyjęcie ustawy w obecnym kształcie możliwe było dzięki silnej presji Komisji Europejskiej, zaniepokojonej brakiem postępów w zwalczaniu korupcji.
Działalność agencji, będącej główną instytucją walczącą z korupcją w Rumunii, jest wysoko oceniana przez organy UE i organizacje pozarządowe. Powstała w 2007 roku w odpowiedzi na zalecenia Komisji Europejskiej. W kwietniu br. ANI zawiesiła jednak działalność w związku z orzeczeniem Sądu Konstytucyjnego, który podważył część jej kompetencji. Pierwsza nowelizacja ustawy, przyjęta przez parlament 30 czerwca, została ostro skrytykowana przez UE i odrzucona przez prezydenta Traiana Basescu, który opowiada się za szerokimi kompetencjami ANI. Obecnie przyjęta nowelizacja wydaje się spełniać oczekiwania UE. W przeciwieństwie do pierwszego projektu kompetencje agencji nie zostały znacząco ograniczone. Zmiany sprowadzają się do usunięcia najbardziej kontrowersyjnych przepisów, takich jak konieczność składania zeznań przez członków rodziny osób publicznych czy możliwość czasowej konfiskaty majątku o niepotwierdzonym pochodzeniu. Prezydent zapowiedział podpisanie ustawy.
Stan walki z korupcją jest głównym problemem w relacjach Rumunii z Unią Europejską. Ponowne zakwestionowanie uprawnień ANI przez Sąd Konstytucyjny mogłoby nawet stworzyć formalne przesłanki do opóźnienia przyjęcia Rumunii do strefy Schengen, które zaplanowano na marzec 2011 roku. <dab>